มุกอะโกย่า (Akoya pearl)

แหล่งผลิตหลักของโลก อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และจีน ซึ่งมุกอะโกย่า ที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีคุณภาพดี มีความแวววาวสูง มุกอะโกย่า จะได้มาจากหอยมุกชื่อ “Pinctada Fucata Martensii” ซึ่งเป็นหอยมุกกาบคู่ที่มีขนาด 8-13 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าเป็นหอยมุกที่มีขนาดเล็กที่สุด และพบได้ในแหล่งน้ำเค็มทั่วโลก

ป้ายกำกับ:, 1 Comments