ประเภทของมุก

เราสามารถแบ่งมุกได้เป็น 2ประเภทคือ มุกธรรมชาติ และมุกเลี้ยง   มุกธรรมชาติ (Natural Pearl) มุกธรรมชาติ เป็นมุกที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเลยแม้แต่ขั้นตอนเดียวในตัวหอยมุก เนื่องจาก มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวหอยโดยบังเอิญ เช่น ปาราสิต หิน กรวด เม็ดทราย หรือแม้กระทั่งเปลือกหอย ทำให้เกิดการระคายเคือง หอยจะทำการปกป้องตัวเองโดยธรรมชาติ โดยมีการกระตุ้นให้มีสร้างชั้นเคลือบเพื่อหุ้มสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่า เนเคอร์ (Nacre) เพื่อห่อหุ้มสิ่งแปลกปลอม โดยจะเกิดมากซ้อนตัวของเนเคอร์ หลายๆชั้นมีลักษณะคล้ายกับหัวหอม รูปร่างของมุก จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในตัวหอย การซื้อมุกธรรมชาติ จะซื้อขายในหน่วยกะรัต เป็นมุกที่มีความหายากและราคาสูง มุกเลี้ยง (Cultured Pearl) มุกเลี้ยง วิธีการเกิดของมุกจะเป็นลักษณะเดียวกับมุกธรรมชาติ แต่ต่างกันตรงที่ มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างมุกของหอย โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมา วิธีการคือค่อยๆเปิดเปลือกหอยและนำวัสดุชนิดเล็กส่วนใหญ่จะใช้เปลือกหอยจากหอยน้ำจืดที่รูปกลมแล้ว ใส่เข้าไปในเปลือกหอย จากนั้นจึงนำไปเลี้ยงโดยควบคุมสิ่งแวดล้อม ความหนาของเนเคอร์จะขึ้นอยู่กับชนิดของหอย สภาพแวดล้อม และระยะเวลา มุกที่คุณภาพดี ควรมีอายุประมาณ 8 เดือน – 2ปี ขึ้นไป วิธีการซื้อขายของมุกเลี้ยงจะใช้การวัดขนาดเป็นมิลลิเมตร แหล่งเพาะเลี้ยงมุกที่สำคัญ คือ [...]

ป้ายกำกับ:, , , , , 1 Comments