คุณสมบัติทางกายภาพของมุก

- มุกมีความแข็งประมาณ 2 – 4 บดให้แตกเป็นผงค่อนข้างยาก – ประกอบด้วย Calcium Cabonate (CaCO3) เรียกว่า Aragonite 82-86% อินทรียสารจำพวกโปรตีน รียกว่า Conchiolin 10 – 14 % และน้ำ 2 – 4 % – ค่าดัชนีหักเหแสงประมาณ 1.53 – 1.69 – ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) 2.5 – 2.7 – ความวาวเรียกว่า Pearly luster บางครั้งมีปรากฏการณ์ Orient – มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์สาร การดูแลรักษาจึงควรพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนกรด น้ำหอม สบู่ ครีมทาผิว หรือสเปรย์ใส่ผม เพราะอาจทำให้สีและความวาวของมุกเปลี่ยนไป โดย http://www.ampornphan.com

ป้ายกำกับ: 0 Comments