เวลาในการให้บริการ

  • สั่งซื้อผ่านเวปไซด์ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทางโทรศัพท์ติดต่อได้ทุกวัน ช่วงเวลา 9.00 – 18.00 น ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถรับสายได้ จะติดต่อกลับไปในภายหลัง
  • ทาง E-mail Facebook และ เวปบอร์ด ติดต่อได้ตลอด 24 ชม
  • เวปบอร์ดอยู่ในระหว่างการปรับปรุงอยู่คะ

Tel:  +66993641659
E-mail: ampornpun@gmail.com
Website: http://www.ampornphan.com