มุกทะเลใต้ หรือเซาท์ซี (South Sea pearl)

แหล่งผลิตหลักของโลกอยู่ที่ตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย พม่า และไทย (อยู่แถบชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) ความมันวาวของมุกเซาท์ซีส่วนใหญ่จะวาวน้อยกว่ามุกอะโกย่า ความวาวของผิวจะดูแบบนุ่มนวล หอยมุกเซาท์ซี (Southsea) มีชื่อว่า “Pinctada Maxima” หากเปลือกหอยเป็นสีเหลืองที่ขอบ

บางครั้งมีชื่อว่า “Gold-lipped oyster” สำหรับหอยตัวที่เปลือกเป็นสีเทาที่ขอบ บางครั้งเรียกว่า “Silver-lipped oyster” หอยมุกเซาท์ซีเป็นหอยมุกที่มีขนาดใหญ่จึงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการผลิตมุกที่มีขนาดใหญ่ โดยหอยมุกเซาท์ซีนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 12 นิ้ว และมีอายุได้ถึง 15 ปี

การเลี้ยงหอยมุกเซาท์ซีนั้น หอยหนึ่งตัวสามารถเลี้ยงหรือใส่แกนมุกได้ถึง 3 ครั้งแต่ละครั้งสามารถใส่ได้หนึ่งแกนเท่านั้น โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละครั้งประมาณ 2 ปี การใส่นิวเคลียสเข้าไปในตัวหอยมุกจะสามารถเพิ่มขนาดได้ใหญ่ขึ้นทุกครั้งโดยที่ครั้งสุดท้ายจะได้มุกที่ใหญ่ที่สุด

ขนาด: มุกเซาท์ซีมีขนาด 8-20 มิลลิเมตร ขนาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13 มิลิเมตร

สี: สีขาว สีขาวออกเงิน โอเวอร์โทนสีแดง น้ำเงิน หรือ เขียว สีเงิน(Silver-lipped) สีทอง (Gold-lipped) สีเทา สีน้ำตาล

รูปร่าง: มุกเซาท์ซีส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกลมประมาณ 30 – 40% รูปร่างอื่นๆที่พบได้เช่น เกือบกลม หยดน้ำ รูปไข่

การปรับปรุงคุณภาพ: บางครั้งผ่านการเผา การย้อมสี

โดย http://www.ampornphan.com

Tags : , , 0 Commentsให้ความเห็น