ประเภทของมุก

เราสามารถแบ่งมุกได้เป็น 2ประเภทคือ มุกธรรมชาติ และมุกเลี้ยง

 

มุกธรรมชาติ (Natural Pearl)

มุกธรรมชาติ เป็นมุกที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเลยแม้แต่ขั้นตอนเดียวในตัวหอยมุก เนื่องจาก มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวหอยโดยบังเอิญ เช่น ปาราสิต หิน กรวด เม็ดทราย หรือแม้กระทั่งเปลือกหอย ทำให้เกิดการระคายเคือง หอยจะทำการปกป้องตัวเองโดยธรรมชาติ โดยมีการกระตุ้นให้มีสร้างชั้นเคลือบเพื่อหุ้มสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่า เนเคอร์ (Nacre) เพื่อห่อหุ้มสิ่งแปลกปลอม โดยจะเกิดมากซ้อนตัวของเนเคอร์ หลายๆชั้นมีลักษณะคล้ายกับหัวหอม

รูปร่างของมุก จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในตัวหอย

การซื้อมุกธรรมชาติ จะซื้อขายในหน่วยกะรัต เป็นมุกที่มีความหายากและราคาสูง

มุกเลี้ยง (Cultured Pearl)

มุกเลี้ยง วิธีการเกิดของมุกจะเป็นลักษณะเดียวกับมุกธรรมชาติ แต่ต่างกันตรงที่ มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างมุกของหอย โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมา วิธีการคือค่อยๆเปิดเปลือกหอยและนำวัสดุชนิดเล็กส่วนใหญ่จะใช้เปลือกหอยจากหอยน้ำจืดที่รูปกลมแล้ว ใส่เข้าไปในเปลือกหอย จากนั้นจึงนำไปเลี้ยงโดยควบคุมสิ่งแวดล้อม ความหนาของเนเคอร์จะขึ้นอยู่กับชนิดของหอย สภาพแวดล้อม และระยะเวลา มุกที่คุณภาพดี ควรมีอายุประมาณ 8 เดือน – 2ปี ขึ้นไป

วิธีการซื้อขายของมุกเลี้ยงจะใช้การวัดขนาดเป็นมิลลิเมตร

แหล่งเพาะเลี้ยงมุกที่สำคัญ คือ ญี่ปุ่น จีน ทะเลใต้ และแถบหมู่เกาะตาฮิติ

ชนิดของมุกเลี้ยงที่มีการซื้อขายกันอยู่ทั่วไป มี 4 ชนิด

มุกอะโกย่า (Akoya pearl)

มุกทะเลใต้หรือเซาท์ซี (South Sea pearl)

มุกตาฮิติ (Tahitian pearl)

มุกน้ำจืด (Freshwater pearl)


มุกชนิดอื่นๆที่อาจพบในตลาดอัญมณี

มุกบลิสเตอร์ (Blister pearl)

มุกมาเบ (Mabe pearl)

มุกเกชิ (Keshi pearl)

มุกที่ไม่ได้ประกอบด้วยชั้นเนเคอร์ (Non-nacre pearl)

มุกที่ไม่ได้ประกอบด้วยชั้นเนเคอร์ที่เคยมีการค้นพบนั้นมีมากมายหลายชนิด (มากกว่าร้อยชนิด) ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงไม่กี่ชนิดที่มีการนำมาใช้ในธุรกิจเครื่องประดับ

มุกเมโล (Melo pearl)

มุกคอนช์ (Conch pearl)

มุกอบาโลน

ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่ายังมีหอยอีกนับร้อยชนิดที่สามารถสร้างมุกได้ แต่จะมีราคาสูงและเป็นที่นิยมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความหายากและความสวยงามของมุกชนิดนั้นด้วย

และเนื่องจากมุกที่ไม่ได้ประกอบด้วยชั้นเนเคอร์ส่วนใหญ่จะเป็นมุกธรรมชาติ จึงหายากและมีราคาสูง เป็นเหตุให้มีผู้ค้าบางรายนำเปลือกหอยชนิดที่สร้างมุกเมโล เป็นต้น มาขัดหรือเจียรให้เป็นรูปร่างทรงกลมแล้วหลอกขายว่าเป็นมุกเมโลในราคาสูง วิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการโกงหากเราต้องการซื้อมุกเมโลที่มีราคาสูง ควรถามหาใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ว่ามุกเม็ดนั้นเป็นมุกจริงๆ ไม่ใช่เปลือกหอยที่ผ่านการดัดแปลงรูปร่าง

โดย http://www.ampornphan.com

Tags : , , , , , 1 Comments1 ความเห็น → “ประเภทของมุก”

  1. [...] ประเภทของมุก [...]

    reply

ให้ความเห็น