คุณสมบัติทางกายภาพของมุก

- มุกมีความแข็งประมาณ 2 – 4 บดให้แตกเป็นผงค่อนข้างยาก
- ประกอบด้วย Calcium Cabonate (CaCO3) เรียกว่า Aragonite 82-86% อินทรียสารจำพวกโปรตีน รียกว่า Conchiolin 10 – 14 % และน้ำ 2 – 4 %
- ค่าดัชนีหักเหแสงประมาณ 1.53 – 1.69
- ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) 2.5 – 2.7
- ความวาวเรียกว่า Pearly luster บางครั้งมีปรากฏการณ์ Orient
- มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์สาร การดูแลรักษาจึงควรพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนกรด น้ำหอม สบู่ ครีมทาผิว หรือสเปรย์ใส่ผม เพราะอาจทำให้สีและความวาวของมุกเปลี่ยนไป

โดย http://www.ampornphan.com

Tags : 0 Commentsให้ความเห็น