อัญมณีประจำตัวคนเกิดเดือนกันยายน ไพลิน (Blue Sapphire)

สำหรับคนเกิดเดือนกันยายน อัญมณีที่ถูกโฉลก คือ ไพลิน (Blue Sapphire)


หากพูดถึงแซฟไฟร์จะหมายถึง Blue Sapphire หรือ ไพลิน ความวาว วาวแบบแก้ว

ความแข็ง 9

ความเชื่อ ไพลินนี้เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจ ช่วยให้กำลังใจในการบรรลุเป้าหมาย ทำให้รู้สึกมั่นคง และอยู่ในศีลธรรมอันดี และมั่นคง เป็นอัญมณีแห่งคุณธรรม ช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเช่นเดียวกับอัญมณีทรงคุณค่าชนิดอื่น ๆไพลินก็มีอำนาจช่วยปกป้อง ให้พ้นจากภัย ช่วยบำบัดโรคหรืออาการทางสมอง โรคที่เกี่ยวกับประสาทและไขสันหลัง

Tags : , , 0 Commentsให้ความเห็น